ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γ.Β. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ